ماشین آلات

تجهیزات و ماشین آلات

دستگاه گراب هیدرولیکی

۲ عدد

 image002

دستگاه گراب مکانیکی

۱۵ عدد

 image003

دریل واگن

۵ عدد

 image004

دستگاه لوله کوب ۵۵۰ کیلوگرمی

۱۲ عدد

 image005

پمپ تزریق دبی متغیر با الکتروموتور ۵/۱۸ کیلو وات

۲۰ عدد

 image006

میکسر اولیه با الکتروموتور ۵/۷ کیلو وات و ۱۴۵۰ دور بر دقیقه

۲۰ عدد

 image007

میکسر ثانویه با الکتروموتور ۵/۱ کیلو وات و  ۶۳ دور بر دقیقه

۲۰ عدد

 image008

دستگاه حفاری پاورپک

۱۰ عدد

 image009

پکر سر چاهی و درون چاهی

 

 image010

کمپرسور هوای فشرده

۱۰ عدد

 image011

ژنراتور برق

۳ عدد

 image012