چارت سازمانی

چارت سازمانی

 image001

 

۲٫ تعاریف و شرح وظایف سازمانی

 

۱٫۲٫ واحد طراحی

 

این واحد از مهندسین طراح تشکیل شده و وظیفه اصلی این واحد انجام طراحی های مورد نیاز می باشد. در فاز نخست که هدف گزاری در زمینه انجام پروژه های بهسازی به وسیله میکروپایل می باشد، وظیفه این گروه، طراحی استاتیکی و دینامیکی گروه میکروپایل است. نتایج این طراحی منجر به در دست بودن نقشه های اجرایی خواهد گردید. این نقشه ها حاوی مطالب زیر خواهند بود:

  • تعداد مورد نیاز میکروپایل
  • آرایش و چیدمان میکروپایل ها
  • عمق نفوذ در هر جبهه
  • درصد اختلاط آب و سیمان
  • نوع سیمان و میزان آرماتور مورد نیاز (در کل و به تفکیک)
  • نقشه جامع جانمایی میکروپایل به همراه دیتیل اجرایی

توضیحات: نظارت بر صحت انجام کار تیم طراحی، مستقیماً توسط مدیر عامل و تیم مشاور مدیر عامل صورت می پذیرد.

۲٫۲٫ واحد اجرایی

 

این واحد متشکل از چند تیم مجزا می باشد:

۱٫۲٫۲٫ اپراتور حفاری: وظیفه فرد یا افراد این گروه، انجام حفاری های مورد نیاز، به قطر و میزان نفوذ تعیین شده توسط تیم طراح می باشد. حفاری توسط دستگاه حفار DTH صورت می پذیرد و می بایستی اپراتور تسلط کافی در زمینه کار با این دستگاه همچنین نمونه گیری (Core) گیری در مواقع مورد نیاز را داشته باشد.

۲٫۲٫۲٫ اپراتور لوله کوب: وظیفه این فرد یا افراد، کوبیدن رادهای میکروپایل می باشد. همچنین حصول اطمینان از اتصال مناسب بوشن و جوش نیز با این تیم می باشد.

۳٫۲٫۲٫ اپراتور دوغاب، میکسر و پکرهای تزریق:  این تیم، مسؤلیت تهیه دوغاب) با توجه به درصد اختلاط تعیین شده توسط تیم طراحی) میکس، نگهداری میکس اولیه تهیه شده، هواگیری و تزریق را دارا می باشد. کنترل پس نزدن دوغاب و همچنین کیفیت انجام تزریق، نصب درست پکرها و تزریق یکنواخت بر عهده این تیم می باشد.

۵

۴٫۲٫۲٫ اپراتور تسلیح: وظیفه اصلی این گروه، آرماتورگذاری به موقع (قبل از سفت شدن دوغاب) با توجه به نقشه های اجرایی تهیه شده توسط تیم طراحی می باشد. همچنین نصب فلنج و جوشکاری آن، بر عهده این تیم می باشد.

۵٫۲٫۲٫ تیم کنترل پروژه: مسؤلیت این تیم، انجام تست های بارگذاری فشاری، کششی و جانبی و حصول اطمینان از صحت عملکرد می باشد. همچنین، این تیم می بایستی در ارتباط مداوم با سرپرست کارگاه بوده و حتی الامکان از صحت انجام هر یک از مراحل نیز با همکاری سرپرست کارگاه اطمینان حاصل نمایند.

۶٫۲٫۲٫ تیم زمین شناسی و ژئوتکنیک: این تیم متشکل از افراد با سابقه در زمینه زمین شناسی و ژئوتکنیک می باشد. وظیفه عمده این تیم، انجام بازدیدهای ابتدایی و حصول نتایجی اولیه از موقعیت سایت، وضعیت لایه ها، عمق احتمالی و چینه بندی می باشد. اطلاعات حاصله در اختیار تیم طراحی قرار خواهد گرفت تا درکنار گزارش های ژئوتکنیکی، دید اولیه مناسبی از وضعیت سایت حاصل شود. همچنین این تیم، به صورت دوره ای از وضعیت پیشروی حفاری بازدید نموده و در صورت بروز مشکل در عملیات حفاری، نظرات خود را صورت جلسه نموده و در اختیار سرپرست کارگاه قرار می دهند.

۷٫۲٫۲٫ سرپرست کارگاه: وظیفه نظارت بر تمامی موارد فوق الذکر بر عهده سرپرست کارگاه می باشد. سرپرست کارگاه موظف است بر صحت انجام وظایف فوق نظارت کرده همچنین هماهنگی های مورد نیاز را با هر یک از واحد ها و بخش طراحی انجام دهد. همچنین، وظیفه صورت کردن اقلام مصرفی و ارائه به مدیر عامل، صورت کردن اقلام مورد نیاز و تامین از انبار (با ارسال رونوشت به مدیر عامل و اخذ تاییدیه) بر عهده سرپرست کارگاه می باشد.

۳٫۲٫ واحد مالی و اداری

این واحد از بخش های ذیل تشکیل یافته است:

۱٫۳٫۲٫ حسابداری کل: این بخش با جمع بندی گزارش به دست آمده از انبارداری، حسابرسی در محل و بررسی و کنترل فیش های موجود، به حسابرسی امور کلی شرکت پرداخته و به صورت دوره ای گزارش تهیه شده خود را به مشاورین مدیر عامل و مدیر عامل ارائه می دهد. همچنین سود و یا ضررده بودن شرکت و کنترل ورود و خروج مبالغ و همخوانی با کالاهای مصرفی بر عهده این واحد می باشد.

۲٫۳٫۲٫ حسابرس در محل: وظیفه این بخش، کنترل مواد مصرفی و صورت گرفتن از سرپرست (با تاییدیه مدیر عامل یا مشاورین) جهت ارائه به حسابداری کل و انبار می باشد. همچنین این بخش با ارتباط مداوم با سرپرست کارگاه می بایست بر چگونگی تخصیص هزینه های جاری نظارت داشته باشد.

۳٫۳٫۲٫ انبارداری: وظیفه کنترل ورود و خروج کالا، صورت برداری، گزارش اقلام موجود به سرپرست کارگاه (رونوشت به مدیر یا مشاور مدیر) جهت تامین یا تخصیص کالا با این واحد می باشد.

۴٫۳٫۲ مسؤل خرید: این بخش با گرفتن سفارش از سرپرست کارگاه و پس از به تأیید رساندن توسط مدیر یا مشاور مدیر، وظیفه تهیه و تحویل اجناس به انبار را دارا می باشد.

۵٫۳٫۲٫ منشی: وظیفه هماهنگی قرارها و بازدیدها با منشی دفتر می باشد.

 

۴٫۲٫ واحد بازاریابی

این واحد از بخش های ذیل تشکیل یافته است:

۱٫۴٫۲٫ واحد بازاریابی و تبلیغات: بررسی و جذب پروژه، انجام تبلیغات شهری و اینترنتی از جمله وظایف این واحد می باشد.

۲٫۴٫۲٫ بخش مناقصات: بررسی قیمت ها در تعامل با بازاریاب، مشورت با تیم طراحی، سرپرست کارگاه و در نهایت شرکت در مناقصات بر عهده این بخش می باشد.

۵٫۲٫ واحد تحقیق و توسعه (R&D):

  • بررسی زمینه هایی که قابلیت توسعه دارند (در تعامل با بازاریاب و بخش تبلیغات به جهت مطلع بودن از نیازهای روز، همچنین اطلاع از دستاوردهای روز در تعامل با تیم طراحی و مشاورین
  •  بررسی راهکارهایی که سبب کاهش هزینه های طراحی و اجرا می گردد (اعم از ماشین آلات، روش طراحی و روش اجرا)
  • پیش بینی نوع ماشین آلات مورد نیاز در تعامل با تیم طراحی و تیم اجرا
  • پیش بینی مخاطرات احتمالی و بررسی راهکارهای مقابله و تشکیل ستاد مدیریت بحران در حداقل زمان