پروژه های در دست اقدام

پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود واقع در پونک؛ کارفرما: شرکت تجهیز محیط

پروژه تحکیم بستر و مقابله با نشست‌های القایی ناشی از روانگرایی هتل آرتین واقع در بندر انزلی با استفاده از روش میکروپایل

Foundation profile

Submital report

پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود مربوط به ساختمان اداری بانک توسعه صادرات واقع در بلوار اقاقیا

image8

پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود واقع در فرمانیه

این پروژه پس از بازدید از سایت و بررسی‌های اولیه، در فاز امکان سنجی روش‌های مختلف پایدارسازی گود (شامل اجرای نیل و مهاری، دیوار برلنی و مهاری و دیوار دیافراگمی) می‌باشد و پس از اتخاذ روش مناسب و اعلان به کارفرمای محترم، وارد مرحله عقد قرارداد خواهد شد.

پروژه زیرگذر چهار راه شفا واقع در شهرستان سیرجان استان کرمان

image9

پروژه مشارکت در اجرای میکروپایل‌ها، Rock Bolt ها و تاندون‌های سد انحراف آب واقع در استان کردستان عراق

  • این پروژه به صورت Sub-contract با شرکت بام راه در دست بررسی بوده و پس از پایان بررسی‌های اولیه، امکان سنجی و براوردهای اقتصادی ثانوی، شرکت در مناقصات مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت