پروژه های انجام شده

 

نمونه ای از پروژههای انجام شده:

گودبرداری و پایدارسازی گود واقع در خیابان وزرا به روش نیلینگ و Soldier Piles

IMG_0266

کارفرما : شخصی

محل اجرا : تهران، خیابان وزرا، خیابان ششم، انتهای بن بست صادق

عمق گودبرداری (متر) : ۸

حجم عملیات (متر طول حفاری) : ۱۵۰۰

سطح شاتکریت (متر مربع) : ۵۰۰

 

 

 

 

طراحی و اجرای میکروپایل های زیر فونداسیون مربوط به کمپرسورهای پنجم و ششم هوای فشرده شرکت پتروشیمی بندر امام

Untitled

کارفرما : شرکت نیرورسان

مدیر پروژه : جناب آقای مهندس علیرضا بابایی

 

گودبرداری و پایدارسازی گود پروژه مرجان به روش نیلینگ

11

کارفرما : شخصی

محل اجرا : تهران، نیاوران

ارتفاع گود : ۲۷ متر

مساحت شاتکریت : ۱۱۰۰ متر مربع

میزان حفاری : ۴۱۰۰ متر طول

 

 

گودبرداری و پایدارسازی گود پروژه شیرین به روش نیلینگ

22

کارفرما : شخصی

محل اجرا : تهران

 

 

 

 

 

پروژه های انجام شده با همکاری گروه سازه ایستا پی:

 

پایدارسازی دیواره های گود پروژه واقع در خیابان فرشته

کارفرما : شرکت خاک و سنگ

محل اجرا : تهران

ارتفاع گود : ۳۴ متر

میزان حفاری : ۱۵۱۴۳ متر طول

مساحت سطح شاتکریت : ۵۰۰۰ متر مربع

پایدارسازی دیواره های گود ساختمانی بازار

کارفرما : مهندس ناظری

محل اجرا : تهران، خ. امیرکبیر

ارتفاع گود : ۱۲ متر

میزان حفاری : ۳۱۷۴ متر طول

مساحت سطح شاتکریت : ۱۳۰۰ متر مربع

زمان انجام پروژه : ۴۸ روز

پایدارسازی دیواره های گود ساختمانی اقدسیه

کارفرما : دکتر خرمی، مهندس رفیع زاده

محل اجرا : تهران، گلستان شمالی

ارتفاع گود : ۱۲ متر

میزان حفاری : ۳۲۰۰ متر طول

مساحت سطح شاتکریت : ۱۳۰۰ متر مربع

زمان انجام پروژه : ۴۵ روز

پایدارسازی دیواره های گود ساختمانی جردن

کارفرما : مهندس کیانی

محل اجرا : تهران، خ. خرسند

ارتفاع گود : ۷ متر

میزان حفاری : ۶۵۰ متر طول

مساحت سطح شاتکریت : ۵۴۵ متر مربع

زمان انجام پروژه : ۳۰ روز

پایدارسازی دیواره های گود ساختمانی امام زاده قاسم

کارفرما : مهندس غفوری

محل اجرا : تهران، خ. قادری

ارتفاع گود : ۱۲ متر

میزان حفاری : ۴۵۰ متر طول

مساحت سطح شاتکریت : ۲۵۰ متر مربع

پایدارسازی گود ساختمانی کاشانک

کارفرما : مهندس ولی زاده

محل اجرا : تهران، میدان قنات

ارتفاع گود : ۱۵ متر

میزان حفاری : ۵۰۰ متر طول

مساحت سطح شاتکریت : ۲۰۰ متر مربع

پایدارسازی گود پروژه شقایق ۵

کارفرما : شرکت سازه گستر ثانی

محل اجرا : تهران، انتهای ستاری

ارتفاع گود : ۱۲ متر

میزان حفاری : ۳۲۰۰ متر طول

مساحت سطح شاتکریت : ۱۶۵۰ متر مربع

زمان انجام پروژه : ۶۰ روز