نیلینگ و انکراژ

 ۱٫       نیلینگ:

۱٫۱٫           مراحل اجرای گودبرداری به روش دیوار میخ کوبی شده (نیلینگ)

۱٫۱٫۱٫      مرحله اول: گودبرداری تا عمق اندک (بین ۱ تا ۲ متر) در مدت کوتاه (بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت)

حفاری با عمق ۱ الی ۲ متر با توجه به توانایی خاک درپایدار ماندن بدون مهار برای مدت زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت انجام می گیرد . پهنای خاکبرداری باید به حدی باشدکه براحتی بتوان تجهیزات لازم جهت حفاری را نصب نمود.

 niling1

۲٫۱٫۱٫      مرحله دوم: حفاری چال برای نصب خاک-میخها (آرماتور فولادی)

سوراخها باید به طول، قطر، جهت وفواصل تعیین شده بر اساس محاسبات پیچیده مهندسی حفاری شوند.

niling2

۳٫۱٫۱٫      مرحله سوم: نصب خاک-میخ ها (آرماتور فولادی) و تزریق دوغاب سیمان (همراه با نصب زهکش های نواری)

میخ ها معمولاً آرماتورهای فولادی هستند. برای آنکه میخ ها به خوبی توسط دوغاب احاطه شوند، قطعاتی جهت نگهداری فواصل بین میخها ودیواره داخلی سوراخ ها بر روی میخ ها تعبیه می شود. لوله های تزریق نیز در همین زمان به داخل سوراخ ها هدایت می شوند.

زمانیکه محافظت در برابر خورندگی و فرسایش ضروری باشد از پوشش های موجدار پلاستیکی استفاده می شود که از خورندگی بیشتر میخ ها می کاهد. سپس سوراخ ها توسط لوله های تزریق با ملات سیمان پر می گردد. دوغاب ریزی توسط فشار جاذبه و یا با فشار اندکی اجرا می گردد. قبل از اجرای گام چهارم (اجرای  پوشش  دیوار) نوار های زهکشی ژئوکمپوزیت بر روی نمای سطح خاکبرداری در بخش های میانی در مجاورت مکانهایی که میخگذاری شده اجرا می گردند. نوارهای زهکشی لوله شده در پاشنه خاکبرداری اولیه برای نصب در مرحله بعد باقی می ماند.

نوارهای زهکشی می بایستی تا انتهای دیواره ادامه یافته و آب را به پاشنه نهایی انتقال داده و در نهایت آن را توسط پاشنه زهکشی به خارج از خاکریز برساند.

 niling3

۴٫۱٫۱٫      مرحله چهارم: نصب پوشش موقت دیوار (شامل نصب مش فولادی، اجرای شاتکریت، نصب صفحه، مهره و واشرها برای اتصال بین آرماتور و مش فولادی)

پوشش موقت برای ایجاد تکیه گاه و مهار سطح خاکبرداری قبل از مراحل بعدی حفاری اجرا می گردد. رایج ترین دیواره موقتی که اجرا می شود شامل یک لایه مسلح کننده سبک (مش فولادی) به همراه لایه شاتکریت به ضخامت ۱۰۰ میلیمتر ( ۴ اینچ ) می باشد. لایه مسلح کننده شامل شبکه ای از سیم های جوش داده شده (WWM) می باشدکه تقریبا در وسط ضخامت شاتکریت اجرا می شود. طول WWM به گونه ای انتخاب می شود که حداقل یک چشمه کامل شبکه با پانل بعدی WWM همپوشانی برقرار کند. در طی مرحله بعدی صفحات باربر بر روی سر میخ های بیرون آمده از سوراخ ها نصب می گردند. سپس میخ ها به آرامی و با فشار کمی به لایه تازه بتن ریزی شده پرس می شوند.

مهره شش وجهی و واشر ها متعاقبا بر روی سر میخ ها برصفحه باربر محکم نصب می گردند. اگر لازم باشد ممکن است تست هایی بر روی میخ های اجراشده برای اندازه گیری جابهجایی و اثبات ظرفیت باربری قبل از پروسه حفر خاکبرداری بعدی صورت پذیرد.

قبل از شروع پروسه بعدی خاکبرداری منطقه بتن پاشی شده باید حداقل به مدت  ۷۲  ساعت و یا دست یافتن به مقاومت فشاری ۳ روزه (به طور نمونه ۵/۱۰مگاپاسکال) به خوبی حفاظت شود.

niling4

۵٫۱٫۱٫      مرحله پنجم: تکرار حفاری به روش بالا برای لایه های بعدی تا عمق بیشتر

گام های اول تا چهارم برای پایداری خاکریز اجرا می شود.

در هر مرحله از خاکبرداری، نـــوارهای عمودی زهکشی تا پایین خاکـــریز ادامه پیدا می کنند. پانل جدیدی از WWM متعاقباً برای یک لایـــه همپوشانی کامل اجرا می گردد. شاتکریت های موقــت اجرا شده به وسیله اتصالات سرد به شاتکریت قبلی خاکبــرداری شده متصـــل می گــردد. در انتهای خاکبرداری، نوار هـــای زهکشی در پاشنه خاکریز جمـــع می شوند و پاشنه زهکــش دیـــواره را تشکیل می دهند.

niling7

۶٫۱٫۱٫       مرحله ششم: اجرای پوشش دائمی دیوار (مانند اجرای بتن مسلح درجا، شاتکریت مسلح، پانل های بتنی پیش ساخته و غیره)

پس از آنکه خاکبـــرداری به تراز مورد نظر رسید و میــخ ها نصب گشتند و تست های بارگذاری صورت پذیرفت، پوشش و نمای نهایـــی اجرا می شود. پوشش نهایی ممکــن است شامل بتن درجای (CIP) مسلح، شاتکریت مسلح و یا پانلهای بتنی پیش ساخته باشد.

آرماتورهای پوشش دائم، همان میلگردهای معمولی یا شبکه WWM می باشد. گامهای مختلف دیگری نیز ممکن است با توجه به نوع و شرایط پروژه ضروری باشد.

برای مثال در حالتی که پایداری شیب در اثر خاکبرداری ناپایدار و بحرانی گردد شاتکریت ممکن است بلافاصله بعد از هر مرحله خاکبرداری و قبل از حفر سوراخ ها و نصب میخ ها اجرا گردد.

niling5

۲٫۱٫           مزایای روش نیلینگ

از مزایای روش نیلینگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایمنی و قابلیت اعتماد بالا
  • سرعت اجرای بالا
  • قابلیت کاربرد در دامنه وسیعی از جنس خاک ها
  • هزینه نسبتاً پایین در مقایسه با سایر روش های سازه نگهبان
  • اشغال حداقل فضای کاری در کارگاه
  • عدم نیاز به تجهیزات اجرایی سنگین

۳٫۱٫           روش طراحی نیلینگ

طراحی های مسائل ژئوتکنیکی به علت تغییرات پیچیده در رفتار خاک و عدم قطعیت های پارامترهای طراحی، نیاز به دقت و تخصص ویژه دارد. رفتار زمین به عوامل مختلفی چون جنس خاک، تاریخچه تنش، فشار آب زیرزمینی و نوع بارگذاری وابسته است. بنابراین عدم دانش کافی ژئوتکنیک در طراحی گودبرداری های عمیق ممکن است به فجایع جبران ناپذیری بیانجامد.

شرکت ارجان بهساز خاک، با بهره مندی از تیم علمی مجرب خود که دارای بالاترین سطوح دانشگاهی در زمینه مهندسی عمران-ژئوتکنیک می باشند، به عنوان شرکتی قابل اعتماد در زمینه طراحی و اجرای ایمن پروژه های گودبرداری در حال فعالیت می باشد.

طراحی پروژه های گودبرداری به روش نیلینگ در شرکت ارجان بهساز خاک، با استفاده از دانش روز مهندسی عمران-ژئوتکنیک و دانش تجربی و آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین نسخه های نرم افزارهای مهندسی ژئوتکنیک، از جمله Geo-Slope، Slide، Plaxis-2D، Plaxis-3D، Ansys و Abaqus انجام می گیرد.

شرکت ارجان بهساز خاک، دارا بودن سطح بالای تخصص دانشگاهی در زمینه طراحی پروژه های گودبرداری را وجه تمایز و مزیت رقابتی خود می داند و آن را دلیلی برای اعتماد کارفرمایان در داشتن پروژه ای ایمن بر می شمارد.

niling8