میکروپایل

۱-    مقدمه

ریزشمع ها در اوایل دهه ۱۹۵۰ در ایتالیا به منظور تقویت پی ساختمان های تاریخی و آثار باستانی، که به مرور زمان و به خصوص در طول جنگ جهانی دوم دچار آسیب شده بودند، ابداع شدند. پیمانکار ایتالیایی به نام فوندیل[۱] اولین بار شمع های ریشه ای[۲] را معرفی نمود. این شمع های درجا ریز کوچک دارای قطرکمی‌بودند که غالباً با مسلح کننده فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان تقویت شده بودند.

در ابتدا، اغلب کاربرد ریزشمع ها به تقویت زیر سازه های موجود در محیط های شهری محدود می‌شد؛ ولی در سال ۱۹۵۷ نیازهای جدید مهندسی منجر به معرفی سیستم های جدید موسوم به ریزشمع های زنبوری[۳] گردید. این سیستم همان گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است شامل شبکه ای سه بعدی از ریزشمع های قائم و مورب بوده که یک سازه ترکیبی از خاک و شمع را ایجاد می‌نمایند و به طور جانبی محدود شده است.

فوندیل در سال ۱۹۶۲ از این روش برای تقویت ساختمان های تاریخی انگلستان استفاده نمود. همچنین در سال ۱۹۶۵، این روش در سیستم حمل و نقل زیرزمینی درون شهری آلمان مورد استفاده قرار گرفت که پس از آن اصطلاح ریزشمع[۴] جایگزین نام شمع ریشه ای گردید.

در ابتدا، اغلب کاربرد ریزشمع­ها به تقویت زیر سازه های موجود در محیط های شهری محدود می‌شد؛ ولی در سال ۱۹۵۷ نیازهای جدید مهندسی منجر به معرفی سیستم های جدید موسوم به ریزشمع های زنبوری[۵] گردید. این سیستم همان­گونه که در شکل ۱ نشان داده شده است شامل شبکه ای سه بعدی از ریزشمع های قائم و مورب بوده که یک سازه ترکیبی از خاک و شمع را ایجاد می‌نمایند و به طور جانبی محدود شده است.

از این ریزشمع ها، برای پایدار سازی شیب ها، مسلح کردن دیوارهای ساحلی، حفاظت از سازه های مدفون، مسلح کردن خاک و در سایر روش های تقویت خاک و سازه استفاده می‌شود.

image001

   شکل ۱-                 سیستم ریزشمع زنبوری

۲-   معرفی ریزشمع

بطور کلی در مواجهه با خاکهای مسئله دار نظیر خاکهای سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روانگرا، خاکهای دستی و … دو راه پیش روی مهندسین ژئوتکنیک قرار دارد:

الف) استفاده از المانهای باربر در خاک

ب) بهسازی و اصلاح خواص فیزیکی- مکانیکی توده خاک

هر یک از راه حل‌های فوق دارای روش ها و مشخصات مربوط به خود می‌باشند که طی سالیان متمادی توسعه فراوانی یافته‌‌اند. برخی از تکنیک­های ابداعی نیز ماهیتی ترکیبی از دو دسته فوق داشته و مزایای هر دو دسته را تا حدودی به همراه دارند. از آن دسته می‌توان به استفاده از ریزشمعها به همراه تزریق دوغاب سیمان اشاره نمود.

شمع ها عموما به دو گروه اصلی شمع های جابجایی[۶] و شمع های جانشینی[۷] تقسیم می‌شوند. ریزشمع ها در واقع شمع های جانشینی کوچکی ( معمولا با قطر کمتر از ۳۰۰ میلیمتر ) هستند که غالباً با تقویت فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می‌باشند. ریزشمع ها می­توانند با هر زاویه ای طراحی و اجرا شوند و برای مقاصد متفاوتی از جمله تحمل بارهای محوری و جانبی، جایگزینی شمع های معمولی یا به عنوان جزئی از سیستم ترکیبی خاک و شمع، بسته به هدف طراحی به کار برده می‌شوند.

ریزشمع علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل می‌کند، به دلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مقاومتی خاک اطراف نیز می­گردد.

۲-۱-       سیستم طبقه بندی ریزشمع

تقسیم بندی ریزشمع ها بر اساس دو معیار صورت می­گیرد:

-       نحوه طراحی

-       روش اجرا

۲-۱-۱-                  طبقه بندی بر اساس نوع طراحی

طراحی ریزشمع منفرد یا گروه ریزشمع، با طراحی ریزشمع های زنبوری بسیار متفاوت است. این امر سبب شده است تا دو دسته طراحی برای ریزشمع ها تعریف شود. در دسته اول، ریزشمع ها مستقیما بارگذاری شده و مسلح کننده ها قسمت اعظم بار اعمالی را تحمل می‌نمایند. در دسته دوم، ریزشمع ها به صورت شبکه ای درون خاک قرار گرفته و ایجاد یک سیستم ترکیبی خاک مسلح می‌نمایند که بارهای اعمالی را تحمل می‌نماید. این سیستم ترکیبی همان شبکه ریزشمع های زنبوری می‌باشد. ریزشمع های دسته اول و دوم به ترتیب در شکل های ۲ و ۳ نشان داده شده اند.

 image002

                                                                                                 شکل ۲-                 ریزشمع های دسته اول

 image003

                                                                                                 شکل ۳-                 ریزشمع های دسته دوم

در دسته اول، ریزشمع­ها به عنوان جایگزین شمع­های سنتی برای انتقال بار سازه به لایه­های مقاوم زیرین استفاده می‌شوند. این ریزشمع­ها به گونه­ای طراحی می‌شوند که عملکرد منفرد داشته باشند حتی اگر به صورت گروهی اجرا شوند. در دسته دوم ریزشمع­ها دارای تقویت سبک تر می‌باشند زیرا مسلح کننده­ها، مانند دسته اول مستقیما تحت بارگذاری قرار نمی­گیرند و این توده خاک و شمع است که بارهای اعمالی را تحمل می‌نماید.

۲-۱-۲-                  طبقه بندی بر اساس روش اجرا

روش تزریق، مهمترین عامل تاثیرگذار بر مقاومت باند بین زمین و دوغاب می باشد. به­گونه ای که مقاومت باند به طور مستقیم با تغییر روش تزریق، تغییر می نماید. در این طبقه بندی، معیار، روش تزریق و فشار آن می باشد و استفاده از غلاف[۸] و آرماتور تقویت تعیین کننده زیربخش­های این طبقه بندی می باشد. همان­گونه که در شکل ۴ نشان داده شده است، در این طبقه بندی ریزشمع­ها به ۴ دسته تقسیم می‌شوند.

 image004

                                                                                                 شکل ۴-                 طبقه بندی ریزشمع بر اساس نوع اجرا

-       نوع A : در این روش اجرا، دوغاب تحت وزن خودش در محل قرار می‌گیرد.

-       نوع B : در این روش دوغاب سیمان، پس از خارج شدن غلاف فولادی حفاری از گمانه، تحت فشار به داخل گمانه تزریق می‌شود. فشار تزریق معمولا بین ۵/۰ تا MPa1 تغییر می‌کند و بایستی به گونه ای باشد که مانع از شکست هیدرولیکی گردد.

-       نوع C : نوع C یک فرآیند دو مرحله­ای را نشان می‌دهد که در آن ابتدا دوغاب سیمان تحت وزن خودش در داخل حفره قرار می‌گیرد (همانند نوع A). سپس قبل از سخت شدن دوغاب اولیه (بعد از حدود ۱۵ تا ۲۵ دقیقه)، همان نوع دوغاب از طریق لوله های تزریق مشبک و بدون استفاده از پکر، در محل تماس دوغاب با زمین و در فشار حداقل Mpa 1 تزریق می‌شود. این نوع ریزشمع  فقط در فرانسه استفاده می‌شود و به روش IGU[9]  موسوم است.

-       نوع  D: نوع D یک فرآیند دو مرحله­ای از تزریق مشابه نوع C، اما با تغییراتی در مرحله دوم می‌باشد. ابتدا دوغاب سیمان یکنواخت تحت وزن خودش مانند نوع A و C و یا تحت فشار، مانند نوع B در حفره قرار می‌گیرد. بعد از سخت شدن دوغاب اولیه، دوغاب بعدی از طریق لوله های تزریق مشبک تحت فشار ۲ تا ۸ مگاپاسکال تزریق می‌شود. در این روش از پکر استفاده می‌شود تا در صورت نیاز بتوان سطوح خاص را چندین مرتبه اصلاح نمود. این نوع شمع که در فرانسه به روشIRS[10]  موسوم است، به طور گسترده در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول ۱- جزئیات طبقه بندی ریز­شمع بر اساس روش اجرا

تقویت

غلاف حفاری

نام زیر بخش

نوع میکروپایل و روش تزریق

بدون تقویت، تک آرماتور، قفسه آرماتور،لوله یا مقطع سازه ای

موقت یا بدون پوشش

A1

نوع A

خود غلاف حفاری

دائم در کل طول گمانه

A2

غلاف حفاری در قسمت فوقانی و آرماتور یا لوله در قسمت زیرین

دائم، استوانه فوقانی فقط

A3

تک آرماتور یا لوله(از قفسه به دلیل ظرفیت سازه ای پایین آن به ندرت استفاده می شود)

موقت یا بدون پوشش

B1

نوع B

خود غلاف حفاری

دائم در کل طول گمانه

B2

غلاف حفاری در قسمت فوقانی و آرماتور یا لوله در قسمت زیرین

دائم، فقط در قسمت فوقانی

B3

تک آرماتور یا لوله (از قفسه به دلیل ظرفیت سازه ای پایین آن به ندرت استفاده می شود)

موقت یا بدون پوشش

C1

نوع C

-

استفاده نمی شود

C2

-

استفاده نمی شود

C3

تک آرماتور یا لوله(از قفسه به دلیل ظرفیت سازه ای پایین آن به ندرت استفاده می شود)

موقت یا بدون پوشش(گمانه باز یا اوگر)

D1

نوع D

خود غلاف حفاری

دائم در کل طول گمانه

D2

غلاف حفاری در قسمت فوقانی و آرماتور یا لوله در قسمت زیرین

دائم، استوانه فوقانی فقط

D3

2-2-       کاربردهای ریزشمع

بطور کلی کاربرد ریزشمع ها در مهندسی ژئوتکنیک مشتمل بر دو بخش “استفاده در بستر پی سازه‌ها” و “اصلاح و بهسازی برجای خاک” می‌باشد. عمده استفاده از ریزشمع در بستر پی سازه­ها بوده که حدود ۹۵ درصد از کاربردهای ریز­شمع را شامل می شود. خلاصه ای از کاربردهای ریزشمع در شکل ۵ و ۶ نشان داده شده است.

 image005

                                                                                                 شکل ۵-                 کاربردهای ریزشمع

image006  image007

بهسازی پی ساختمانهای قدیمی

بهسازی و نوسازی پی های آسیب دیده

 image008  image009

ساخت و ساز مجاور ساختمان های موجود

پایدار سازی شیروانیها

 image010  image011

مقاوم سازی لرزه ای پی سازه های موجود

حفاظت شیمیایی بخش های مدفون سازه

 image012  image013

پی سازه های جدید

ساخت دیوارهای حایل

                                                                                                 شکل ۶-                 نمونه های از موارد استفاده از ریزشمع

برای هر یک از کاربردهای ذکر شده، نوع خاصی از روش طراحی و اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرد که خلاصه آن در جدول زیر آمده است.

جدول ۲- معرفی روش طراحی و روش اجرا برای هر یک از کاربردهای ریزشمع

اصلاح و بهسازی خاک

تقویت پی سازه ها

حفظ پایداری سازه ای

کاهش نشست

افزایش مقاومت خاک

پایدار سازی  شیب ها و ساخت دیواره های نگهبان

تقویت پی سازه ها و بهسازی لرزه ای

کاربرد

دسته دوم

دسته دوم

دسته دوم و به ندرت دسته اول

دسته اول و دوم

دسته اول

روش طراحی

نوع A در خاک

نوع A در خاک

نوع A و نوع B در خاک

نوع A و نوع B در خاک

نوع A در سنگ و رس سخت و نوع B,C و D در خاک

نوع اجرا

۰ تا ۵ درصد

۹۵ درصد

میزان کاربرد

۳-   عوامل موثر در انتخاب ریزشمع ها

عوامل مختلفی در انتخاب ریزشمع برای پی سازه و پایداری شیب­ها موثرند. این عوامل عبارتند از:

-       شرایط فیزیکی

     محدودیت های دسترسی در نواحی دورافتاده؛

     نزدیکی به ساختمان­های موجود.

-       شرایط زیر زمینی

     شرایط زمین شناسی دشوار؛

     زمین­های مستعد روانگرایی در طی نصب شمع.

-       شرایط محیطی

     نواحی حساس به لرزش و صدا؛

     خاک های پر خطر یا آلوده.

-       سازگاری با سازه موجود.

-       محدودیت ریزشمع­ها.

-       شرایط اقتصادی.

۳-۱-       شرایط فیزیکی

      تجهیزات حفاری و تزریق مورد استفاده برای نصب ریز­شمع، نسبتا” کوچک هستند و می توانند در نواحی محدود که امکان عبور تجهیزات نصب شمع وجود ندارد، وارد شوند. ریزشمع­ها می­توانند در داخل دیوارها و پی­های با ابعاد چند میلیمتر نصب شوند. نصب آنها تحت تأثیر نیروی فوقانی آنها یا سایر موانع که در نصب شمع ها وجود دارد، نمی­باشد. تجهیزات نصب می­توانند در نواحی با شیب تند و نیز نواحی دورافتاده حرکت کنند. همچنین عملیات حفاری و تزریق مرتبط با نصب ریزشمع­ها اگر به شیوه صحیح اجرا گردند، باعث آسیب به ساختمان­های مجاور نمی­شود.

 

۳-۲-       شرایط زیرسطحی

      ریزشمع­ها می­توانند در نواحی با شرایط زمین شناسی سخت، متغیر و غیر قابل پیش بینی مثل زمین­های دارای قلوه سنگ و تخته سنگ و تاسیسات زیرزمینی، یا وجود واریزه های گوناگون و لنزهای نامرتبی از مواد و اجزای ضعیف نصب شوند. رس­های نرم، ماسه های روان و سطح آب زیر زمینی بالا که در روش نصب سنتی شرایط نامساعد تلقی می­شوند، کمترین تاثیر را بر روی نصب ریزشمع دارند. ریزشمع­ها در سرتاسر جهان در سازندهای آهکی کارستی کاربرد دارند.

۳-۳-       شرایط محیطی

ریزشمع­ها می­توانند در خاک های پر خطر و آلوده نصب شوند. قطر کوچک آنها باعث کاهش میزان تلفات در هنگام نصب نسبت به شمع­های سنتی جانشینی می­شود. مخلوط دوغاب می­تواند به­گونه­ای طراحی شود که در برابر فعالیت شیمیایی آب و خاک مقاوم باشد. در طرح اختلاط دوغاب، می توان از افزودنی­ها استفاده نمود تا از زوال بتن در محیط­های اسیدی و خورنده جلوگیری شود.

ریزشمع­ها می­توانند در نواحی حساس مثل نواحی با طبیعت شکننده نصب شوند. تجهیزات نصب آنها به بزرگی و یا به سنگینی تجهیزات حفاری و نصب شمع های معمولی نیست و می­تواند در نواحی باتلاقی (لجن زار) یا نواحی دیگر با خاک سطحی نرم و مرطوب، با کمترین تاثیر بر روی محیط استفاده شود. تجهیزات حفاری قابل حمل، به طور متداول در نواحی با دسترسی محدود استفاده می­گردد.

نصب ریزشمع، صدا و لرزش کمتری نسبت به تکنیک های رایج نصب شمع­های سنتی مانند شمع کوبی ایجاد می­نماید. لرزش­های ایجاد شده در حین حفاری، ابتدا به خاک و سپس از خاک به ساختمان های مجاور منتقل می­شود. استفاده از ریزشمع در نواحی شهری قدیمی و صنعتی، می­تواند مانع از ایجاد این اثر مخرب بر تجهیزات و سازه­های حساس مجاور شود.

ریزشمع­ها می­توانند در مناطقی که یک لایه آبدار آلوده بر روی یک لایة باربر قرار دارد، نصب شوند. بر خلاف شمع های کوبیدنی که ممکن است یک مجرای عمودی برای انتقال آلودگی ایجاد کنند، ریزشمع­ها می­توانند به­گونه­ای نصب شوند که مانع از آلودگی لایه های آبدار زیرین شوند.

۳-۴-       سازگاری با سازه موجود

ریزشمع­ها می­توانند به کلاهک شمع­های موجود اضافه شوند. بنابراین نیاز به افزایش ابعاد پی از بین می­رود. این عمل باعث تامین مقاومت فشاری، کششی و خمشی مورد­نیاز اضافی، هنگام افزایش بار سازه می­شود. گاهی محدودیت­های سازه­های مجاور، امکان افزایش ابعاد کلاهک شمع موجود را به ما نمی­دهند. بنا براین نیاز به سیستم­های معمول نصب شمع از بین می­رود.

۳-۵-       محدودیت ریزشمع­ها

در برخی شرایط، ریزشمع­های عمودی ممکن است از لحاظ ظرفیت باربری جانبی و کاهش هزینه­ها دارای محدودیت باشند. همچنین فرض می­شود به خاطر قطر نسبی کوچک آنها، ظرفیت باربری محوری محدودی داشته باشند. اگر در آزمایش، ریزشمع­ها تا بار محوری KN 4500 در ماسه متراکم را تحمل کرده­اند. بنابراین انتظار می­رود با تحقیقات و آزمایشات بیشتر بتوان ظرفیت باربری جانبی را نیز افزایش داد. امکان نصب ریزشمع به صورت مایل، به طراحان برای رسیدن به ظرفیت باربری جانبی مورد نیاز کمک می­کند. به خاطر بالابودن ضریب لاغری (نسبت طول به قطر)، ریزشمع­ها برای کاربردهای لرزه­ای مرسوم در مناطقی که احتمال روانگرایی وجود دارد، مناسب نیستند.

هزینه اجرای ریزشمع­ها معمولا از سیستم­های نصب شمع سنتی و به خصوص شمع­های کوبیدنی بیشتر می­باشد. اما در برخی شرایط خاص، ریزشمع­ها به عنوان گزینه دارای صرفه اقتصادی و در عین حال تنها راه حل ممکن برای ساخت و اجرای پروژه می­باشند.

استفاده از ریزشمع­ در پایدارسازی شیب­ها در ارتفاع های محدود و بر اساس تجربیات محدود گذشته صورت گرفته است. به خاطر تعداد محدود پروژه­های اجرا شده، پیشنهاد می­شود که در کاربردهای پایدارسازی، شیب­ها ابزار بندی و پایش شود.

۳-۶-       شرایط اقتصادی

 صرفه اقتصادی ریزشمع­ها به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. بسیار مهم است که هزینه اجرای ریزشمع­ها را با توجه به شرایط فیزیکی، محیطی و زیرسطحی که در بالا توضیح داده شد، ارزیابی کنیم. به عنوان مثال برای یک سایت با خاک نرم، تمیز و یکنواخت و دسترسی آسان، ریزشمع­ نمی تواند راه حلی قابل رقابت با سایر راه­کارها باشد. به هر حال، برای پی سازی حساس در زیر پایه های پل در نواحی مسکونی یا صنعتی قدیمی با ترافیک سنگین، ریزشمع­ها می­توانند به عنوان راه­حلی با صرفه اقتصادی مطرح گردند.

مخلوط دوغاب می­تواند طوری طراحی شود که در برابر فعالیت شیمیایی آب و خاک ایستادگی کند. ترکیبات مخصوص می­توانند در طراحی مخلوط دوغاب استفاده شوند تا باعث افزایش مقاومت آن در برابر محیط­های اسیدی و خورنده شود.

تحلیل هزینه­ها بایستی با در نظر گرفتن کلیه هزینه­های مربوط به پروژه و نه فقط هزینه های مربوط به نصب شمع، انجام گردد. این هزینه­ها ممکن است شامل موارد زیر باشند:

-        نیازمندی­های مربوط به حفاری، شمع کوبی و خاکریزی؛

-       اجرای پی؛

-        حمل مصالح پر خطر؛

-       پایین آوردن سطح آب زیر زمینی؛

-       کنترل فرسایش؛

-       محدودیت های دسترسی؛

-       بهسازی زمین و …..

۴-   روش اجرای ریزشمع

۴-۱-       اجزای ریزشمع

در شکل ۶ اجزای یک ریزشمع که به صورت ترکیبی (آرماتور و غلاف) مسلح شده است، به صورت شماتیک نشان داده شده است.

image014

                                                                                                 شکل ۷-                 اجزای ریزشمع

همان­گونه که در شکل نیز مشاهده می­شود، اجزای اصلی ریزشمع ها عبارتند از:

-       آرماتور تقویت؛

-       دوغاب سیمان؛

-       غلاف؛

-       فلنج (مهار انتهایی ریزشمع)؛

-       سنترالایزر.

۴-۲-       مراحل اجرا

روش اجرای ریزشمع مشتمل بر چهار مرحله حفاری (در صورت نیاز)، لوله‌کوبی، تزریق و تقویت می‌باشد که مراحل اجرای آن در ادامه تشریح شده است. به طور کلی تکنیک و تجهیزاتی که در حفاری و تزریق ریزشمع ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشابه تجهیزات مورد استفاده در نیلینگ می‌باشد. در شکل ۸ مراحل اجرای ریزشمع به صورت شماتیک نشان داده شده است.

image015

                                                                                                 شکل ۸-                 مراحل اجرای ریزشمع

۴-۲-۱-                  حفاری

در صورتیکه امکان کوبش لوله‌های ریزشمع از ابتدا به دلایل مختلف نظیر وجود کف‌سازی، بتن مگر، لایه متراکم خاک و غیره میسر نباشد، می‌بایست نسبت به انجام عملیات حفاری اقدام نمود. حفـاری می‌بایست تا عمـقی که امکان کوبش میسر گردد، ادامه یابد. گاهی ممکن است حفاری در کل ارتفاع ریزشمع نیز صورت ‌گیرد. در بخش های ریزشی، حفاری ممکن است به روش حفاری و تزریق مجدد تا رسیدن به عمق مورد نظر انجام گیرد.

۴-۲-۲-                   لوله‌کوبی

به منظور استقرار لوله‌های ریزشمع در محل گمانه، غالبا از عملیات لوله‌کوبی استفاده می‌گردد. برای این منظور در مرحله اول عملیات از لوله نوک‌تیز ریز­شمع استفاده می‌شود و  پس از فرو رفتن لوله اول، لوله دوم به لوله اول متصل گردیده و کوبیده می‌شود و عملیات‌ کوبش به همین منوال ادامه می‌یابد. جهت اتصال کامل لوله‌‌ها به یکدیگر علاوه بر استفاده از بوشن‌های رزوه شده، لوله‌ها به لبه بوشن نیز جوش داده می‌شوند. عملیات کوبش تا زمانی که امکان کوبیدن لوله ها میسر باشد ادامه می‌یابد و اگر در ازای ۳۰ ضربه متوالی لوله‌کوب، لوله بیشتر از ۱۰سانتی‌متر فرو نرود، عملیات کوبش لوله ریزشمع متوقف می­گردد. در این حالت تا رسیدن به عمق طراحی، حفاری انجام شده و سپس لوله های مربوط به ریزشمع در درون گمانه نصب می‌گردد.

۴-۲-۳-                   تزریق

عملیات ساخت و تزریق دوغاب سیمان بایستی با دقت صورت گیرد. مجموعه دستگاههای تزریق از سه بخش میکسر اولیه، میکسر ثانویه و پمپ تزریق تشکیل می‌گردد. اختلاط در میکسر اولیه از نوع سیستم چرخش سریع آب[۱۱] می­باشد و میکسر ثانویه از نوع پره ای می­باشد.

ساخت دوغاب تزریق در همزن های میکسر اولیه صورت می‌گیرد. ابتدا آب به میزان مورد نظر ریخته شده و سپس متناسب با نسبت آب به سیمان (WCR) مورد نیاز، سیمان به آن افزوده می‌شود. زمان حداقل هم زدن دوغاب سیمان، ۳۰ ثانیه می‌باشد. نسبت آب به سیمان مورد استفاده با توجه به شرایط زمین بین ۴/۰ تا ۵/۰مطلوب می‌باشد. پس از آماده شدن دوغاب، جهت نگهداری، دوغاب در داخل همزن ثانویه ریخته شده و سپس بوسیله پمپ های تزریق مخصوص تزریق می‌گردد.

به دلیل اینکه دوغاب سیمان بایستی تحت فشار زیاد در لایه های خاک نفوذ کند، جهت تزریق دوغاب سیمان از یکسری شیلنگ دو جداره به نام پکر[۱۲] استفاده می شود. پکرها بعد از اینکه به درون لوله ریزشمع فرستاده شدند جداره دوم آنها بوسیله پمپ هوا باد می شود که با این کار پکر کاملا به بدنه لوله می چسبد و مانع خروج دوغاب در حین تزریق از بالای لوله می شود. مثلا مرحله اول بستن پکر برای ریزشمع ۸ تا ۱۰ متری در عمق ۶ متری گمانه بوده و پس از اتمام عملیات تزریق عمق ۶ متری، پکر در عمق ۴ متری بسته می‌شود و پس از اتمام تزریق در این مرحله، پکر در عمق ۲ متری بسته می‌شود و نهایتاً پس از تزریق در این مرحله، پکر سرچاهی بسته می‌شود و عملیات تزریق به اتمام می‌رسد. در صورتی که نشتی دوغاب از سطح یا ریزشمع های جانبی مشاهده شود، عملیات تزریق متوقف می‌گردد. در صورتی که درون لوله ریزشمع قبل از تزریق دوغاب سیمان، کثیف باشد بایستی درون لوله توسط فشار آب یا هوای فشرده تمیز شود.

۴-۲-۴-                   جایگذاری آرماتور و نصب فلنج

     گام نهایی در اجرای ریزشمع، عملیات جاگذاری آرماتور تقویت در داخل لوله ریزشمع و نصب فلنج (در صورت نیاز) می‌باشد. بدیهی است که آرماتور تقویت می‌بایست قبل از گیرش سیمان، در داخل گمانه نصب شود. فلنج که به منظور ایجاد اتصال کامل بین ریزشمع و بتن فونداسیون و همچنین جلوگیری از برش پانچ سر ریزشمع در داخل بتن پی به کار می‌رود، می‌بایست در آخرین مرحله به آرماتور تقویت ریزشمع جوش شود.

۵-   محاسبات فنی

در شرایطی که ریزشمع ها با هدف تحکیم و بهسازی بستر پی سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، محاسبات فنی ریزشمع ها مشابه با محاسبات فنی شمع‌های متداول است.

۵-۱-         کلیات طراحی

با توجه به بار محوری، جانبی و یا ترکیب این دو، طراحی ریزشمع شامل دو جنبه اساسی است:

-       تعیین ظرفیت باربری ژئوتکنیکی ریزشمع، که مستلزم تخمین صحیح پارامترهای خاک در محل تماس خاک و دوغاب و تعیین سطح تنش بستر پس از نصب ریزشمع می‌باشد.

-       تعیین ظرفیت باربری سازه ای و سختی ریزشمع، که عمدتا وابسته به سطح مقطع ریزشمع مسلح شده و مقاومت مصالح می‌باشد.

۵-۲-       گام های طراحی

 1. بررسی اطلاعات در دسترس درباره طرح

-       نیروی کار مورد نیاز، شرایط بارگذاری شمع، محدودیت­های جانمایی شمع.

-       شرایط خاص مثل راه­های دسترسی موجود، برداشت سربار، وجود مواد خطرناک و محدودیت­های محیطی.

-       شرایط قرارداد.

 1. بررسی داده های ژئوتکنیکی و تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز برای طراحی

-       بدست آوردن پروفیل زمین شناسی و ژئوتکنیکی زیر سطحی در محل؛

-       برآورد پارامترهای طراحی ژئوتکنیکی؛

-       بدست آوردن خواصی از خاک که الزامات محافظت خاک در برابر خوردگی را تعیین می­کند؛

-       مشخص کردن نواحی مشکل دار، در صورت وجود.

 1. طراحی ژئوتکنیکی اولیه شمع

-       برآورد پارامترهای انتقال دهنده بار (تماس دوغاب با زمین) برای لایه­های مختلف زیر زمینی و تعیین طول تماس شمع که برای تخمین بار مورد نیاز است؛

-       ارزیابی فواصل شمعها.

 1. طراحی سازه ای اجزای مختلف شمع

-       تعیین ظرفیت سازه­ای طول غلاف دار شمع؛

-       تعیین ظرفیت سازه­ای طول بدون غلاف شمع؛

-       مقاومت باند در سطح تماس دوغاب و آرماتور؛

-       ناحیه انتقالی بین مقاطع غلاف دار و بدون غلاف؛

-       انعطاف پذیری و سازگاری تغییر شکل اجزای مختلف سازه؛

-       اتصال شمع به پی؛

-       اتصالات مفصل­های تقویت کننده.

 1. ملاحظات طراحی ترکیبی ژئوتکنیکی و سازه ای

-       تحلیل سختی مورد نیاز و نشست پیش بینی شده؛

-       ظرفیت باربری جانبی، پیش بینی تغییر مکان جانبی و تنش های ترکیبی (محوری + خمشی) ناشی از بارگذاری جانبی؛

-       ملاحظات مربوط به کمانش شمع و تکیه گاه های جانبی خاک.

 1. سایر ملاحظات طراحی ریزشمع

-        الزامات مربوط به کنترل خوردگی؛

-        برنامه ریزی کنترل عملکرد و اجرا؛

-       بررسی کارایی و هزینه اجرای طرح.

۵-۳-       آیین نامه طراحی

طراحی ریزشمع بر اساس آیین نامه طراحی اداره بزرگراه های آمریکا انجام می گیرد.

Micropile Design and Construction Guideline By: U.S. Department of Transportation, Federal High Way Administration 1998, Report No: FHWA-SA- 97- 070

5-4-       روش های طراحی

-       روش طراحی بار مجاز (SLD[13])یا تنش مجاز

در این روش طراحی که اغلب مورد استفاده مهندسان ژئوتکنیک قرار می‌گیرد، طراحی به گونه ای است که بار مجاز همواره از بار طراحی بزرگتر می­باشد.

-       روش طراحی ضرایب بار یا مقاومت (LFD[14])

در این روش با استفاده از ضرایب افزایش بار و کاهش مقاومت، طراحی به گونه ای انجام می‌گیرد که همواره مقاومت طراحی از مقاومت مورد نیاز بزرگتر باشد.

در هر دو روش طراحی با اعمال ضریب اطمینان سعی می شود، عدم قطعیت های موجود در بارگذاری و خصوصیات خاک و مصالح که از ماهیت تصادفی ذاتی آن ها ناشی می­شود، جبران گردد. در شکل زیر خلاصه ای از روش­های طراحی و مقایسه آن­ها ارائه شده است.

asdasd

                                                                                                 شکل ۹-                 مقایسه روش های طراحی

۶-   مشخصات فنی اجرای ریزشمع

۶-۱-       مشخصات فنی حفاری

عملیات حفاری به روش‌های مختلف نظیر حفاری دورانی (Rotary) و یا دورانی- ضربه‌ای (D.T.H) صورت می‌پذیرد که بر حسب نیاز حفاری می‌تواند به صورت مایل یا قائم انجام گیرد.

۶-۲-       مشخصات فنی لوله های ریزشمع

لوله های ریزشمع معمولا به قطر خارجی ۷۶ میلیمتر و قطر داخلی ۶۸ میلیمتر در قطعات دو متری می‌باشند. این لوله‌ها در دو سر رزوه شده و در یک سر به وسیله بوشن و جوش به یکدیگر متصل می‌شوند. قطعه اول هر ریزشمع به صورت سرنیزه می‌باشد. هر ریزشمع دارای ۸۰ سوراخ به قطر ۸ میلیمتر، در هر متر طول می‌باشد. محیط داخلی لوله ها بایستی برقوزده‌ باشد تا در تزریق دوغاب اثرات منفی نداشته باشد.

۶-۳-       مشخصات فنی آرماتور تقویت

فولاد مسلح کننده که در ریزشمع ها استفاده می‌شود، در یکی از ۴ دسته زیر قرار می‌گیرد.

 1. آرماتور استاندارد[۱۵]

آرماتور استاندارد با مقاومت تسلیم ۴۲۰ تا ۵۲۰ مگا پاسکال و قطر ۲۵ تا ۶۳ میلیمتر که مشخصات فنی این آرماتور ها در جدول زیر آمده است.

از این آرماتورها به صورت تکی یا گروهی استفاده می‌شود. در صورت به کارگیری بیش از یک آرماتور، بایستی برای جداکردن آن ها از سنترالایزر استفاده نمود.asfas

                                                                                               شکل ۱۰-                مشخصات فنی آرماتور ساده استاندارد

 1. آرماتورهای عاج دار[۱۶]

آرماتور های عاج دار به طور گسترده برای تقویت در سیستم ریزشمع استفاده می‌شود. این آرماتورها با مقاومت تسلیم ۴۲۰، ۵۲۰ و ۵۵۰ مگا پاسکال دارای  قطر ۱۹ تا ۶۳ میلیمتر بوده و بایستی دارای مشخصات فنی مطابق با استانداردASTM A615/AASHTO M 31  باشد.

haswww

                                                                                               شکل ۱۱-               آرماتور عاجدار

 1. آرماتورهای عاج دار توخالی[۱۷]

تو خالی بودن این آرماتور های عاج دار این امکان را فراهم می آورد که بتوان در حفاری گمانه ریزشمع از آن استفاده نمود.

asdasfgggg

                                                                                               شکل ۱۲-               آرماتور عاجدار توخالی

 1. لوله های فولادی[۱۸]

از این لوله های فولادی هم به عنوان غلاف گمانه و هم به عنوان تقویت با قطر کمتر، در داخل غلاف اصلی، می‌توان استفاده نمود. قطر این لوله ها معمولا بین ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلیمتر و مقاومت تسلیم آنها ۲۴۱ مگاپاسکال می­باشد. مشخصات فنی این مسلح کننده ها بایستی مطابق استانداردASTM A53, A519, A252, A106 ‌باشد.

hasdfffff

                                                                                               شکل ۱۳-               مقطع لوله­های فولادی

۶-۴-       مشخصات فنی تزریق

۶-۴-۱-                  فشار تزریق

فشار تزریق در مراحل مختلف تزریق، در اعماق مختلف، تحت تاثیر جنس زمین و شرایط ژئوتکنیکی  متغیر می باشد. حداکثر فشار تزریق به ۱۰ اتمسفر محدود می‌گردد.

۶-۴-۲-                   مقدار سیمان مصرفی

باتوجه به شرایط ژئوتکنیکی و میزان باربری طراحی ریزشمع­ها، مقدار سیمان برآوردی معادل هر متر طول ریزشمع می‌تواند تا ۱۰۰ کیلوگرم باشد. البته با توجه به این امر که باید تزریق تا فشار ۱۰ اتمسفر ادامه یابد، ممکن است مقدار سیمان از برآورد اولیه بیشتر گردد. البته مقدار سیمان مصرفی در خاک­های مختلف با هم متفاوت بوده و رابطه مستقیم با ابعاد دانه ها، تراکم، شرایط آب زیرزمینی و … دارد.

۶-۴-۳-                  نسبت آب به سیمان دوغاب تزریق

نسبـت آب به سیمان در دوغــاب تـزریـق مـورد استفـــاده، ۴/۰ تا ۵/۰ توصیه می شود. اما با توجه به شرایط اجرا می تواند بیـن ۵/۰ تا ۵/۱  نیز متغیر  باشد. شکل زیر تاثیر نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری دوغاب را نشان می­دهد.

gjfgfjfgjf

                                                                                               شکل ۱۴-               تاثیر نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری دوغاب

۶-۴-۴-                  نوع سیمان مصرفی

نوع سیمان مصرفی در ملات تزریق سیمان از نوع سیمان پرتلند تیپ دو و یا سیمان تیپ پنج با توجه به شرایط شیمیایی محل مورد نظر تعیین می‌گردد.

۶-۴-۵-                   آب مصرفی

آبی که در تهیه دوغاب تزریق بکارمی‌رود، باید تمیز و صاف بوده و دارای کلیه شرایط لازم برای آب مصرفی در ساخت بتن باشد. آب مصرفی بایستی عاری از هر نوع ماده‌ای از قبیل اسیدها، قلیا‌ها، مواد قندی، نمک‌ها و مواد آلی که منجربه ایجاد صدمه‌ به بتن می‌شود، باشد. آب مورد استفاده در ساخت دوغاب تزریق باید دارای ذرات جامد معلق کمتر از ۲/۰ درصد، مواد محلول کمتر از ۵/۳ درصد، درصد کلر کمتر از ۱ درصد، درصد سولفات کمتر از ۳/۰ و درصد قلیایی کمتر از ۰۶/۰ باشد. در حالت کلی آب قابل شرب جهت ساخت دوغاب مناسب می‌باشد.

۷-  کنترل کیفیت عملکرد

برای اطمینان از اینکه ریزشمع ها قابلیت تحمل بار طراحی در نظر گرفته شده را بدون جابجایی اضافی و با ضریب اطمینان کافی در طول عمر خدمت خود دارا می‌باشند، آزمایش بارگذاری صحرایی بر روی ریزشمع ها انجام می‌گیرد. علاوه بر آن با استفاده از این تست­ها امکان کنترل عملکرد پیمانکار در حین اجرا و پس از عملیات حفاری، نصب و تزریق وجود خواهد داشت.

در تمامی‌آزمایش­های بارگذاری مقاصد زیر مد نظر می باشند:

-       رسیدن به یک بار ماکزیمم از پیش تعیین شده؛

-       رسیدن به جابجایی محوری از پیش تعیین شده؛

-       رسیدن به آستانه خزش از پیش تعیین شده؛

آزمایش­های بارگذاری به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • آزمایش نهایی[۱۹]

در این آزمایش بارگذاری تا مرحله ایجاد گسیختگی (بدون افزایش بار تغییر مکان­ها افزایش می‌یابد) بین خاک و دوغاب ادامه می‌یابد.

 • آزمایش تأیید[۲۰]

این آزمایش برای کنترل اینکه آیا متد اجرا، قابلیت تامین مقاومت باند در نظر گرفته شده را دارد، انجام می‌گیرد. بزرگی بار آزمایش با توجه به ضریب اطمینان در نظر گرفته شده تعیین می‌گردد. به عنوان مثال اگر ضریب اطمینان ۲٫۵ در نظر گرفته شده باشد، بار آزمایش ۲۵۰ برابر بار طراحی می‌باشد. در آزمایش تایید، ریزشمع ضرورتا به نقطه گسیختگی نمی‌رسد. این آزمایش معمولا بر روی ریزشمع “قربانی” پیش از آغاز ساخت انجام می‌شود. همچنین در حین اجرا، برای تعیین ظرفیت ها در شرایط مختلف خاک و متدهای متفاوت اجرا، انجام می‌شود. تعداد این آزمایش مطابق جدول ۳ تعیین می‌گردد.

جدول۳- تعداد آزمایش پیشنهاد شده در آیین نامه FHWA

تعداد آزمایش

تعداد ریزشمع ها

۱

۲۴۹-۱

۲

۴۹۹-۲۵۰

۳

بیشتر از ۵۰۰

 • ·        آزمایش اثبات[۲۱]

این آزمایش معمولا بر روی درصدی از ریزشمع ها (حدود ۵%) انجام می‌شود. این آزمایش به صورت افزایش بار مرحله ای تا رسیدن به درصدی از بار طراحی، (توصیه آیین نامه ۱۶۷ درصد) انجام می‌شود. با استفاده از این آزمایش، توانایی ریزشمع در تحمل بارهای سرویس بدون تغییرمکان های زیاد کنترل می‌گردد.

 • آزمایش خزش[۲۲]

این آزمایش معمولاً در ضمن سه آزمایش قبلی (نهایی، تأیید و اثبات) انجام می شود. آزمایش خزش شامل اندازه گیری میزان جابجایی، در بار ثابت و در فواصل زمانی مشخص است. حداکثر تغییر مکان حدود ۲ میلیمتر در هر مرحله زمانی، معیار پذیرش محسوب می‌شود. هدف از انجام این آزمایش بررسی ایمنی سیستم در مقابل بارهای طراحی در زمان بهره برداری است.

 به طور کلی با توجه به کاربرد در نظر گرفته شده برای ریزشمع، آزمایشهای مختلفی برای کنترل طراحی، اجرا و عملکرد آن قابل انجام است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

۷-۱-       آزمایش بارگذاری فشاری ریزشمع

ریزشمع هایی که حداقل ۲۸ روز از زمان تزریق آن­ها گذشته باشد، به صورت فشاری با استفاده از جک بارگذاری، بارگذاری می‌گردند. این آزمایش با استفاده از تیر بارگذاری صورت می‌گیرد. با توجه به مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی ریزشمع ها بارگذاری در دو مورد از آزمایش­ها، تا رسیدن به بار طراحی و در یک مورد تا رسیدن به بـار نهایی انجام می‌گیرد. روش اجرای کلیه آزمایش های اشاره شده، مطابق استاندارد  ASTM-D1143 خواهد ‌بود. در این آزمایش­ها باید پس از انجام بارگذاری، منحنی بارگذاری و نشست ترسیم گردد. در حین انجام آزمایش نیز، ریزشمع تا رسیدن به بار آزمایش، بایستی بطور کامل قابلیت تحمل بارهای اعمال شده را داشته ‌باشد و نشانی از گسیختگی یا تغییر مکان بیشتر از حد استاندارد از خود نشان ندهد.
در این آزمایش، بارگذاری به روش پله ای تا رسیدن به بار آزمایش و باربرداری تا بار صفر بوسیله جک بارگذاری انجام می‌گیرد. بارگذاری در پله های ۳ تنی انجام می‌پذیرد و در هر مرحله بار به مدت ۵ دقیقه بر روی ریزشمع قرار می‌گیرد. قرائت نشست­های حاصل از هر پله بارگذاری در سه مرحله صورت می‌پذیرد.
پس از انجام عملیات بارگذاری، نوبت به انجام عملیات باربرداری می‌رسد. باربرداری نیز مانند بارگذاری به روش پله ای و در پله های ۳ تنی صورت می‌گیرد. در هر مرحله از باربرداری نیز تغییر مکان­ها بوسیله گیج­های اندازه گیری تغییرمکان در سه نقطه مانیتور می‌شوند.

hhk,mmm

                                                                                               شکل ۱۵-               آزمایش بارگذاری فشاری ریزشمع

۷-۲-       آزمایش بارگذاری کششی ریزشمع

این آزمایش یا به صورت مستقل و یا بوسیله ریزشمع های بکار رفته به عنوان عکس العمل تیر تکیه گاهی در آزمایش فشاری انجام شود. نتیجه این آزمایش بررسی رفتار مقاومتی و تغییرشکل پذیری کششی ریزشمع می‌باشد.

jrttyerert

                                                                                               شکل ۱۶-               آزمایش بارگذاری کششی ریزشمع

۷-۳-       آزمایش بارگذاری جانبی ریزشمع

این آزمایش جهت ارزیابی رفتار جانبی ریزشمع­ها انجام می‌گردد. در این آزمایش معمولا از ۲ ریزشمع کنار هم استفاده می‌شود.

asdfgagdgg

                                                                                               شکل ۱۷-               آزمایش بارگذاری جانبی

۸-  مقایسه اجرای ریزشمع با سایر روش های تحکیم

ریزشمع در مقایسه با سایر روشهای بهسازی خاک دارای ویژگیهای بارزی می‌باشد که در ذیل به صورت فهرست‌وار به آنها اشاره می‌گردد.

۸-۱-       بعد فنی

ریزشمع از یکسو با دارا بودن عناصر تقویت شامل غلاف ضخیم فولادی و آرماتور تقویت، قابلیت انتقال و پخش بار به لایه‌های مقاوم زیرین و نیز کنترل نشست به دلیل سختی بالای فولاد و تقویت عمقی خاک را دارا می­باشد. از سوی دیگر بدلیل تزریق دوغاب سیمان، مشخصات مکانیکی خاک، نظیر سختی، تراکم پذیری، ظرفیت باربری، زاویه اصطکاک و چسبندگی را نیز بهبود می‌بخشد. لذا ریزشمع در مقایسه با سایر روش­ها مانند حفاری و تزریق، تثبیت خاک با سیمان و یا آهک، تراکم دینامیکی و استفاده از ژئوسنتتیک ها که صرفا خصوصیات مکانیکی خاک را تغییر می‌دهند و یا استفاده از شمع که صرفاً به عنوان عنصر باربر عمل می‌کند، بدلیل عملکرد مرکب (استفاده از عناصر باربر و اصلاح خاک) دارای برتری می‌باشد. لازم به ذکر است، به علت تزریق دوغاب سیمان و افزایش چشمگیر چسبندگی بین جدار ریزشمع و توده خاک، استفاده از ریزشمع با قطر کم و با عمق نفوذ کمتر نسبت به شمع‌های بتنی یا فولادی قطور و عمیق، قابلیت تامین باربری لازم و کنترل نشست پی را خواهد داشت. همچنین بایستی توجه نمود که عملیات کوبش ریزشمعها باعث انتقال انرژی جنبشی و ارتعاشی به توده خاک گردیده و منجر به تحکیم و تراکم توده خاکی اطراف ریزشمع خواهد شد. این امر به خصوص در خاکهای دانه‌ای مشهودتر می‌باشد. همچنین در شرایطی که به علت وجود لایه‌های متراکم زیرسطحی، کوبش شمع­های قطور مشکل یا غیر ممکن می‌باشد، ریزشمع می‌تواند بهترین راه حل باشد.

۸-۲-       بعد اجرایی

ماشین‌آلات اجرای ریزشمع در مقایسه با ماشین‌آلات اجرایی سایر روش­ها دارای ابعاد و حجم کمتری می‌باشد، لذا علاوه برآنکه دارای قابلیت حمل و جابجایی آسان در کارگاه می‌باشد، امکان اجرای عملیات در چند جبهه کاری مختلف بدون تداخل کاری را فراهم می‌نماید.

با توجه به ابعاد کوچک بدنه ریزشمع، قطر ناچیز حفاری و همچنین کوبش ریزشمع با انرژی کم، میزان لرزش و سایر اثرات جانبی بر روی سازه‌های مجاور در مقایسه با سایر روش­ها نظیر اجرای شمع، به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

یکی از برترین ویژگی­های ریزشمع قابلیت اجرای بسیار ساده در شرایط وجود آب زیرزمینی است. در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا بوده و حفاری‌های با قطر بزرگ جهت اجرای شمع‌های بتنی نیازمند پایدارسازی دیواره چاهک­ها و تخلیه آب زیرزمینی می‌باشد، اجرای ریزشمع در سطح زمین و تزریق دوغاب سیمان از داخل آن، با سرعت فراوان انجام پذیرفته و به علت چگالی و ویسکوزیته بیشتر دوغاب سیمان، آب حفره‌ای در اثر فشار دوغاب سیمان تخلیه و با دوغاب سیمان جایگزین می‌گردد.

۸-۳-       بعد اقتصادی

     با توجه به این امر که اجرای ریزشمع مبتنی بر استفاده از حجم کم مصالح مشتمل بر فولاد و سیمان، هزینه‌های پائین تجهیز کارگاه و نیز حجم بالای کار نیروی انسانی در زمان کوتاه می‌باشد، روش ریزشمع در مقایسه با سایر روشهای بهسازی نظیر اجرای شمع بتنی و فولادی، تثبیت با سیمان، اجرای ستون­های شنی، تراکم دینامیکی و غیره که مبتنی بر استفاده از حجم زیاد مصالح و یا بکارگیری ماشین‌آلات سنگین و گران‌قیمت می‌باشند، اقتصادی‌تر است.

۸-۴-       تضمین کیفیت عملکرد

انجام تست بارگذاری ریزشمع با روش های ساده و ارزان یکی از مزایای بسیار بزرگ این روش در مقایسه با روش­های دیگر نظیر اجرای شمع­های قطور بتنی یا فولادی می‌باشد. با توجه به باربری کمتر ریزشمع­ها نسبت به شمع­های قطور و عمیق، انجام تست بارگذاری با استفاده از جک های سبک، با تامین نیروی عکس العمل تکیه‌گاهی کافی، با دقت بالا و به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود. با استفاده از نتایج تست بارگذاری ریزشمع، امکان بررسی رفتار، میزان باربری، نشست­های الاستیک و تغییر شکلهای پسماند در حین بارگذاری وجود خواهد داشت. بدین ترتیب امکان ارزیـابی صحت فرضیات طراحی فراهم گردیده و امکان تعدیل و تغییر طرح، تعداد و چیدمان ریزشمع­ها با توجه به مشاهده رفتار واقعی و میزان باربری نهایی آن­ها در محل وجود خواهد داشت. علاوه بر آن مطابق استاندارد، تست بارگذاری بایستی تنها بر روی ۵ درصد از ریزشمع­های اجرا شده انجام گیرد.

۸-۵-       مدت زمان اجرا

همانگونه که قبلاً ذکر گردید، اجرای ریزشمع بدلیل سهولت فراوان اجرایی، امکان اجرا در چند جبهه مختلف کاری و اجرای پی در پی و همزمان کلیه مراحل ساخت، در مقایسه با روش­های دیگر از سرعت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. همچنین عدم نیاز به امکانات خاص برای تجهیز و در نتیجه عدم اتلاف وقت جهت آغاز عملیات اجرایی در مقایسه با سایر روش­ها، از مزیت­های این روش به حساب می‌آید.


[۱] – Fondedile

[2] – palo radice

[3] – Reticulated Micropile

[4] -micropile

[5] – Reticulated Micropile

[6] -displacement

[7]- replacement

[8] – Casing

[9] – Injection Global et Unitaire

[10] – Injection Répétitive et Sélective

[11] – circulation

[12] – packer

[13] – Service Load Design Method

[14] – Load Factor Design Method

[15] – Concrete Reinforcing Steel Bars (rebar)

 

[16] – Continuous-Thread Steel Bars

[17] – Continuous-Thread Hollow –core Steel Bars

 

[18] -Steel Pipe Casing

[19] – Ultimate Test

[20] – Verification Test

[21] – Proof Test

[22] – Creep Test