همکاری شرکت ارجان بهساز خاک و شرکت ESIMLAB در زمینه طراحی

photo_2016-11-05_18-31-45شرکت ESIMLAB از شرکت های مهم و کارا در زمینه طراحی و ارائه خدمات مهندسی می باشد.

این شرکت در زمینه های مهندسی عمران، انرژی، دریا، خودرو، هوا و فضا و صنایع دفاعی فعال بوده و پروژه های کم نظیری را در هر یک ا زمینه های مذکور با موفقیت به انجام رسانیده است.

لذا، در در راستای تعمیق هر چه بیشتر به خدمات مشاوره و شبیه سازی های شرکت ارجان بهساز خاک در کلیه زمینه های بهسازی خاک و بهره بردن از دانش همکاران، اقدام به عقد قرارداد همکاری با این شرکت مادر گردید.

امید است تا با بهره بردن از تجربیات و دانش این شرکت، گامی در راستای خدمت هر چه بهتر به کارفرمایان محترم برداشته شود.

کارفرمایان محترم می توانند با مراجعه به وبسایت این شرکت به آدرس http://esimlab.com از خدمات این شرکت به صورت کامل اطلاع یابند.

 

معرفی اجمالی شرکت ESIMLAB:

Engineering Simulation Laboratory
CAE Service| CFD | FEA |Engineering Simulation
FEA: Abaqus, Ansys, Comsol
CFD: Fluent, Avl Fire, Star-CCM

Esimlab creates optimized design concepts for industrial components and systems. Use Esimlab knowhow and experience early in the design process to speed up your product development and achieve higher quality and cost-efficiency. Gain and maintain a better competitive position with most innovative, eco-efficient designs
Esimlab features unique design and optimization technology for industrial components. Utilize full design flexibility and create an innovative, optimized design concept for defined design spaces and tasks.

ESimLab
CAE Service| CFD | FEA |Engineering Simulation
FEA: Abaqus, Ansys, Comsol
CFD: Fluent, Avl Fire, Star-CCM : info@esimlab.com : +989032832332
www.esimlab.com

photo_2016-11-05_18-31-22  photo_2016-11-05_18-31-52 photo_2016-11-05_18-31-59 photo_2016-11-05_18-32-08 photo_2016-11-05_18-32-13 photo_2016-11-05_18-32-18