طراحی و مقایسه فنی و اقتصادی رایگان پروژه های بهسازی بستر به روش های میکروپایلینگ، شمع کوبشی و شمع درجا

IMG_7959

 

به عنوان یکی از خدمات مهم و کاربردی، شرکت ارجان بهساز خاک با بررسی وضعیت بارگذاری (خروجی نرم افزارهایی همچون SAFE)، جنس و مشخصات ژئومکانیکی خاک محل پروژه (حاصل از گزارش های ژئوتکنیک) در اعماق مختلف، خدمات ذیل را به صورت رایگان به کارفرمایان محترم پروژه های بهسازی بستر ارائه می نماید:

* حضور تیم تخصصی در محل پروژه و Site Visit

* بررسی گزارش ژئوتکنیک و بارگذاری

* ارائه ی اتود اولیه طرح های محتمل بهسازی

* طراحی و پایدارسازی به روش های مختلف از جمله میکروپایلینگ، شمع کوبشی، شمع درجا، تراکم و …

* مقایسه فنی و اقتصادی هر یک از طرح های پیشنهادی

* ارائه روش بهینه جهت بهسازی و پایدارسازی

با ارائه ی خدمات فوق به صورت رایگان، کارفرمایان محترم مختار خواهند بود تا در کمال آرامش به انتخاب روش مناسب جهت بهسازی و پایدارسازی پرداخته و شرکت ارجان بهساز خاک را به عنوان پیمانکار تخصصی برگزینند. واضح است که در صورت عدم انتخاب شرکت ارجان بهساز خاک به عنوان پیمانکار تخصصی نیز، شرکت و تیم تخصصی فنی و اجرایی همچنان بابت اعتماد به این شرکت جهت طراحی و بررسی گزینه های محتمل پایدارسازی، قدردان شما بوده و بر نقش کوچک خود در افزایش بهره وری و کارایی پروژه ی شما بر خود می بالد.