اتمام موفقیت آمیز پروژه گودبرداری و پایدارسازی گود خیابان وزرا در بازه زمانی از پیش تعیین شده

 

 IMG_0359  IMG_0356
 IMG_0355  IMG_0343

در انجام این پروژه، با توجه به طرح اولیه، نوع پیشرفت کار، بهینه و به هنگام سازی طرح با توجه به شرایط پیش رو، از نیل های با قطر ۲۸ و ۳۲ میلی متر با طول های ۳، ۶ و در برخی نقاط، ۹ متر استفاده گردید. همچنین، در محل استقرار بیل مکانیکی در لبه گود و همچنین در دیواره مجاور ساختمان قدیمی با قدمت بیش از ۵۰ سال از سولجرهای جفت ۱۴ با طول های ۴ و ۶ متر استفاده گردید.

 IMG_0340  IMG_0337

همچنین، به دلیل عرض کم کوچه و امکان ناپذیر بودن حمل خاک توسط کامیون های جفت و تک محوره، از خاور/بادسان استفاده گردید.

تمامی مراحل پیش مطالعه، طراحی و اجرا توسط شرکت ارجان بهساز خاک صورت پذیرفت.

 IMG_0239  IMG_0222  IMG_0221
 IMG_0220 IMG_0219 IMG_0217

با توجه به نوع خاک و پتانسیل فروریزش بالای آن، محدوده بسته فضای کاری و همچنین مجاورت با ساختمان های قدیمی، عملیات نیلینگ با احتیاط و سطح بالای کنترلی در Level بندی های ۱٫۵ متری و با طول های بعضاً ۴ متری انجام شد.

 IMG_0245  IMG_0239

همچنین به منظور تأمین ضرایب باند ومقاومت مطلوب طراحی، تزریق با فشار ۷ بار و به صورت کامل در تمامی نقاط حفاری تا حد نفوذ کامل دوغاب به زون اطراف فضای حفاری فارغ از میزان مصرف سیمان، انجام شد.

 IMG_0233  IMG_0231
 IMG_0292  IMG_0266

همچنین در برخورد با حفره های موجود ناشی از قنات های برجای مانده و آب، از تمهیدات ویژه ای بهره برده شد.

 IMG_0294  IMG_0296
 IMG_0246  IMG_0297