پایدارسازی دیواره‌های گود مجتمع تجاری- اداری پاسارگاد به وسیله نیلینگ

 

11

کارفرما : شخصی

محل اجرا : تهران

عمق گودبرداری (متر) : ۲۹

حجم عملیات (متر طول حفاری) : ۲۵۰۰۰